Tyson Foods บริจาคอาหาร 160k

MONROE – TYSON FOODS ได้บริจาคโปรตีนสดและแช่แข็งเพื่อให้อาหารครัวอาหาร LAMBS ของฉันสนับสนุนพันธมิตรโปรแกรมครัวชุมชนใหม่ล่าสุดที่มีน้ำหนัก 40,000 ปอนด์หรือมากกว่า 160,000 มื้อสำหรับครอบครัวท้องถิ่น ป้อนลูกแกะของฉันสามารถแจกจ่ายโปรตีนเพื่อสนับสนุนองค์กรในท้องถิ่นที่จะขยายขอบเขตการบริจาคนี้ให้กับชุมชนต่าง ๆ ของพวกเขาในทั้งสองมณฑล พันธมิตรเหล่านี้รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศของราชอาณาจักร, ภาคพื้น 40, ช่วยเหลือกระทรวงการคลังและกระทรวง Thomas Rogers